Reklamacje

Regulamin reklamacji

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reklamacji określa zasady i warunki reklamacji plecaków i toreb (zwanych dalej „Produktami”) zakupionych w sklepie internetowym (nazwa sklepu internetowego).
1.2. Reklamacji podlegają Produkty wadliwe fizycznie lub niezgodne z umową. 1.3 Wyłączenie prawa do reklamacji Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Oznacza to, że reklamacji nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta, zgodnie z jego specyfikacją i preferencjami. Dotyczy to zarówno produktów spersonalizowanych (np. z nadrukiem imienia lub zdjęcia), jak i tych, które zostały wykonane na podstawie dostarczonych przez Klienta wzorów lub projektów.

2. Termin zgłoszenia reklamacji

2.1. Reklamację można zgłosić w terminie 2 lat od daty zakupu Produktu.
2.2. Reklamację można zgłosić w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:

PRO-TEHT Wojciech Wojtala ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
lub na adres e-mail: sklep@pro-teht.pl

3. Zawartość zgłoszenia reklamacji

3.1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • imię i nazwisko Klienta,
  • adres Klienta,
  • numer zamówienia,
  • datę zakupu Produktu,
  • opis wady Produktu,
  • żądanie Klienta.

4. Rozpatrzenie reklamacji

4.1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.2. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca naprawi lub wymieni Produkt na nowy.
4.3. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Produktu na nowy jest niemożliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę zapłaty za Produkt.

5. Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu.

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku reklamacji Produktu zakupionego online, koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi Klient.
  • W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki reklamacyjnej.

Wzór zgłoszenia reklamacji

(imię i nazwisko Klienta)

(adres Klienta)

(numer zamówienia)

(data zakupu Produktu)

(opis wady Produktu)

(żądanie Klienta)

(podpis Klienta)

Pouczenie o prawie do reklamacji

Klient ma prawo do reklamacji Produktu, jeżeli Produkt jest wadliwy fizycznie lub niezgodny z umową. Reklamację można zgłosić w terminie 2 lat od daty zakupu Produktu. Reklamację można zgłosić w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę zakupu Produktu, opis wady Produktu, żądanie Klienta. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca naprawi lub wymieni Produkt na nowy. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Produktu na nowy jest niemożliwa, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę zapłaty za Produkt. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej sklepu.